Thiết bị thử độ xù lông thổi tung ngẫu nhiên
ỨNG DỤNG

Thử độ xù lông vải theo nguyên tắc thổi tung ngẫu nhiên, phù hợp với nhiều tiêu chuẩn thử nghiệm.

TIÊU CHUẨN

ASTM D3512

ISO 12945-3

JIS L1076

Magnific Popup Examples
LIÊN HỆ :
Chúng tôi có các chuyên gia trong ngành sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc.Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của các bạn