Random Pilling Testing Material - ASTM D3512
ỨNG DỤNG
  • Cork Liner
  • Grey cotton sliver
  • Glue
  • ASTM D3512 Standard Photographic
TIÊU CHUẨN

ASTM D3512

ISO 12945-3

JIS L1076

Magnific Popup Examples
LIÊN HỆ :
Chúng tôi có các chuyên gia trong ngành sẵn sàng tư vấn và giải đáp thắc mắc.Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của các bạn