Vật tư thử nghiệm Martindale

Vật tư thử nghiệm Martindale
ỨNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp các vật tư thử nghiệm Martindale:

  • Polyesterurethane Foam (Discs 38mm/ Sheets 25x20cm)
  • Wool abradant (175mm Discs/ 5 metre Pack)
  • Woven felt (90/ 140mm)
  • Non-Woven felt (90/ 140mm)

Thương hiệu: SDC – UK

TIÊU CHUẨN

EN ISO 12947 ISO 17704 ISO 17704  ISO 5470-2    
ASTM D4966 M&S P19 series Next 18 series  
BS 2543 BS 3424-24 BS 5690:1979 BS 5690:1988 BS 5690:1991    
EN 13520 EN 14325 EN 14465 EN 14605 EN 343    
EN 530 EN 943-2 IS 12673

 

Mã: ID: 1136 Danh mục: