Vật tư thử nghiệm bền màu mồ hôi

Vật tư thử nghiệm bền màu mồ hôi
ỨNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp các vật tư thử nghiệm bền màu mồ hôi và ố vàng:

  • Control Fabric 10x3cm
  • BHT Free 63 Micron Film 400x200mm
  • Impregnated Test Papers
  • Glass Plates 100 x 40 x 3mm

Thương hiệu: SDC – UK

TIÊU CHUẨN

AATCC 163

AATCC 15

AATCC 106

AATCC 107

 

 

ISO 105 E01

ISO 105 E02

ISO 105 E04

 

 

 

ISO 105 X18

 

Mã: ID: 1134 Danh mục: