Vật tư thử nghiệm bền màu ánh sáng

Vật tư thử nghiệm bền màu ánh sáng

ỨNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp các vật tư thử nghiệm bền màu ánh sáng:

  • Mounting card
  • Blue Wool number 1
  • Blue Wool number 2
  • Blue Wool number 3
  • Blue Wool number 4
  • Blue Wool number 5
  • Blue Wool number 6
  • Blue Wool number 7
  • Blue Wool number 8
  • Humidity Control Fabric 1 pattern 25x15cm

Thương hiệu: SDC – UK

TIÊU CHUẨN

ISO 105 B08:1999
NEXT & M&S APPROVED

Mã: ID: 1140 Danh mục: