Vải đa sợi

Vải đa sợi
ỨNG DỤNG

Vải đa sợi được sử dụng trong nhiều phương pháp thử nghiệm:

  • Thử độ bền màu giặt ướt và giặt khô
  • Thử độ bền màu mồ hôi, nước và nước biển
  • Thử độ bền màu ủi nóng, ép nhiệt, cán nóng và thăng hoa

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại:

  • Vải đa sợi DW
  • Vải đa sợi #1
  • Vải đa sợi #10
  • Vải đa sợi #10A
  • Vải đa sợi #41
  • Vải đa sợi #42
  • Vải đa sợi #49

Thương hiệu: SDC – UK, TESTFABRICS

TIÊU CHUẨN

ISO 105 series

AATCC 15

AATCC 15

AATCC 61

 

 

AATCC 101

AATCC 106

AATCC 107  

 

 

Mã: ID: 1116 Danh mục: