Vải bù trọng

Vải bù trọng
ỨNG DỤNG

Vải bù trọng được sử dụng trong các thử nghiệm giặt để đảm bảo khối lượng giặt luôn đạt tiêu chuẩn

Cung cấp các loại vải bù trọng theo tiêu chuẩn ISO và AATCC:

  • Vải bù trọng ISO 6330 loại 1 – 100% Cotton
  • Vải bù trọng ISO 6330 loại 2 – 50% Polyester / 50 % Cotton
  • Vải bù trọng ISO 6330 loại 3 – 100% Polyester
  • Vải bù trọng AATCC loại 1 – 100% Cotton
  • Vải bù trọng AATCC loại 3 – 50% Polyester / 50 % Cotton

Thương hiệu: SDC-UK, TESTFABRIC, AATCC

TIÊU CHUẨN

ISO 6330

AATCC 88

AATCC 124

AATCC 130

 

 

AATCC 135

AATCC 142

AATCC 142

AATCC 143

 

 

AATCC 150

AATCC 172

 AATCC 179

 AATCC 188

 

 

Mã: ID: 1124 Danh mục: