Tủ sấy thí nghiệm

Tủ sấy thí nghiệm
ỨNG DỤNG

Với ứng dụng đa dạng trong rất nhiều phương pháp thử nghiệm: bền màu mồ hôi, ố vàng, lưu kho, tủ sấy là sự đầu tư chính xác của phòng thí nghiệm.

TIÊU CHUẨN

ISO 105 E01

ISO 105 E02

ISO 105 E04

 

 

 

AATCC 15

AATCC 106

AATCC 107

 

 

 

BS 1006: UK-TB

BS 1006: UK-TJ

 

 

M&S C20B

 

 

 

ISO 105 X18

 

 

 

 

 

 

 

Mã: ID: 1073 Danh mục: