Tủ kiểm soát nhiệt độ – độ ẩm

Tủ kiểm soát nhiệt độ – độ ẩm
ỨNG DỤNG

Chuẩn bị mẫu là một việc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thử nghiệm, được yêu cầu khắc khe về nhiệt độ – độ ẩm. Phòng điều kiện chuẩn có thể là một khoản đầu tư cao ngoài khả năng của bạn. Trong trường hợp này, tủ điều kiện nhiệt độ – độ ẩm là một sự lựa chọn hợp lý – hiệu quả để đảm bảo điều kiện thử nghiệm tối ưu.

TIÊU CHUẨN

Mã: ID: 1083 Danh mục: