Thiết bị thử nghiệm xù lông và xước móc

ỨNG DỤNG

Với ưu điểm vận hành êm ái, khả năng kết hợp nhiều thùng thử nghiệm khác nhau, thiết bị có thể được sử dụng cho nhiều phương pháp thử của hầu hết các tiêu chuẩn và nhãn hàng.