Thiết bị thử nghiệm độ bền mài mòn và xù lông – Martindale

ỨNG DỤNG

Thiết bị được dùng để thử nghiệm độ mài mòn ma sát và xù lông, có thể ứng dụng cho nhiều ngành hàng và các loại vật liệu khác nhau như vải, da, gỗ, nhựa,…