Thiết bị thử nghiệm chống thấm nước của vật liệu

ỨNG DỤNG

Thiết bị thư nghiệm độ thấm nước của nhiều loại vật liệu trong nhiều ngành nghề: quần áo, đồ bảo hộ, khẩu trang, đồ áo đi mưa, đồ thể thao,…