Thiết bị thử nghiệm bền màu mồ hôi và ố vàng

ỨNG DỤNG
Thử nghiệm bền màu mồ hôi là một trong những thử nghiệm cơ bản và quan trọng của ngành dệt may. Ngoài ra, thiết bị còn được sử dụng trong các ứng dụng khác như thử độ ố vàng và dây màu khi lưu kho.