Thiết bị thử nghiệm bền màu ánh sáng

ỨNG DỤNG

Thiết bị dùng để mô phỏng ánh sáng mặt trời ở nhiều bước sóng và cường độ bức xạ.

Kết hợp với việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, thiết bị có thể mô phỏng chính xác nhiều điều kiện môi trường khác nhau cho thử nghiệm phai màu và độ bền ánh sáng của vải và các loại vật liệu khác.