Thiết bị thử nghiệm Bean Bag Snag

Thiết bị thử nghiệm Bean Bag Snag
ỨNG DỤNG

Thông số kĩ thuật:

+ Hai buồng thử nghiệm quay ở tốc độ 20 rpm, mỗi lồng được lắp đặt 8 thanh đinh nhọn.

+ Cửa được làm bằng nhựa acrylic trong suốt có thể dễ dàng quan sát mẫu trong lúc thử nghiệm

+ Buồng thử nghiệm và thanh đinh được sản xuất từ vật liệu chất lượng cao

+ Hai túi Bean Bag được cung cấp theo tiêu chuẩn (450g ±10g)

+ Bảng đánh dấu mẫu 215mm x 115mm

TIÊU CHUẨN

ASTM D5362

Mã: ID: 1012 Danh mục: