Thiết bị thử độ xù lông và xước móc

Thiết bị thử độ xù lông và xước móc
ỨNG DỤNG

Với ưu điểm vận hành êm ái, khả năng kết hợp nhiều thùng thử nghiệm khác nhau, thiết bị có thể được sử dụng cho nhiều phương pháp thử của hầu hết các tiêu chuẩn và nhãn hàng.

TIÊU CHUẨN

EN ISO 12945-1

M&S P18A

M&S P21A (snagging)

 

BS 8479 (SnagPod)

 

 

 

Mã: ID: 1047 Danh mục: