Thiết bị thử độ bục của vải – Mullen C

Thiết bị thử độ bục của vải – Mullen C
ỨNG DỤNG

Thử độ bền nén thủng của vải, giấy. Với nhiều tùy chọn về kích thước thử nghiệm, thiết bị phù hợp cho nhiều loại vật liệu khác nhau.

Độ bền của thiết bị đã được kiểm chứng bởi sự phổ biến trong các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới.

TIÊU CHUẨN

ISO 13938-1

ASTM D3786

 
Mã: ID: 968 Danh mục: