Thiết bị thử độ bền màu mồ hôi và ố vàng

Thiết bị thử độ bền màu mồ hôi và ố vàng
ỨNG DỤNG

Thử nghiệm bền màu mồ hôi là một trong những thử nghiệm cơ bản và quan trọng của ngành dệt may. Ngoài ra, thiết bị còn được sử dụng trong các ứng dụng khác như thử độ ố vàng và dây màu khi lưu kho

TIÊU CHUẨN

AATCC 163

AATCC 15

AATCC 106

AATCC 107

 

 

ISO 105 E01

ISO 105 E02

ISO 105 E04

 

 

 

ISO 105 X18

 

 

 

 

 

Nike

Adidas

Puma

H&M

 

Mã: ID: 1069 Danh mục: