Thiết bị thử độ bền màu ma sát (Crocking meter)

Thiết bị thử độ bền màu ma sát (Crocking meter)
ỨNG DỤNG

Thử nghiệm độ bền màu ma sát khô và ướt. Có 3 loại máy tịnh tiến quay tay, máy tịnh tiến tự động (AATCC TM 8) và máy dạng xoay tròn (AATCC TM 116).

TIÊU CHUẨN

AATCC 8

AATCC 165

AATCC TM 116

 

 

BS 2543

BS 3424: Part 14

 

 

 

ISO 105-X12

 

 

 

 

 

M&S C08

 

 

 

 

 

Mã: ID: 990 Danh mục: