Thiết bị thử độ bền kéo nén

ỨNG DỤNG

Thiết bị thử độ bền kéo nén là một thiết bị đa năng có thể ứng dụng trong nhiều phương pháp thử nghiệm khác nhau: cường lực, xé rách, giản dài, đánh thủng. Với nhiều tùy chọn loadcell và ngàm kẹp, thiết bị đáp ứng gần như tất cả các yêu cầu thử nghiệm của bạn.