Sơn chuẩn N5, N7, G5574

Sơn chuẩn N5, N7, G5574
ỨNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp đầy đủ sơn chuẩn cho hầu hết các tủ đèn soi màu trong các phòng thí nghiệm: Tủ đèn Verivide CAC 60, CAC 120; Tủ đèn Xrite Judge II, Judge QC, SPL III, SPL QC; Tủ đèn TILO,…

Các màu sơn chuẩn: N5, N7, G5574

Nhà sản xuất: Verivide

TIÊU CHUẨN

Mã: ID: 1128 Danh mục: