Máy giặt Durawash và Durawash Plus

Máy giặt Durawash và Durawash Plus
ỨNG DỤNG

Máy giặt Durawash và Durawash Plus được dùng để thử nghiệm độ bền các sản phẩm vải in và tem nhãn trên vải.

Với hiệu suất thử nghiệm gấp 5 lần máy giặt thông thường. Durawash giúp giảm thiểu đáng kể thơi gian thử nghiệm và đẩy nhanh thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Thiết bị phù hợp với các nhà máy sản xuất vải in, tem nhãn và các phòng Lab thương mại.

Xem Video

TIÊU CHUẨN

ARCADIA GROUP

Arcadia Group CA 10a Print Durability for Textiles

BS

 BS 7907:2007: Withdrawn
 CEN TR 16792 2014 (Annex C): Safety of children’s clothing

M&S

 M&S C15 Print Durability
 M&S P5 Durability Wash for Garments and Components
 M&S P6 Durability Wash for Pleat Retention
 M&S P7 Durability of Waddings and Quilted Waddings to Washing
 M7S P69 Cockling

Durawash is approved and specified by  M&S

NEXT

 Next TM 8 Appearance for Garments and Products

Mã: ID: 785 Danh mục: