Hộp đánh giá xù lông

ỨNG DỤNG
Hộp đánh giá đa năng cho phép người dùng sử dụng để đánh giá mẫu cho nhiều loại phép thử khác nhau như thử độ xù lông theo phương pháp ICI, thử độ xù lông thổi tung ngẫu nhiên, thử mài mòn và xù lông phương pháp Martindale.

Thiết kế đặc biệt cho phép đánh giá mẫu theo phương pháp mài mòn Martindale mà không cần phải tháo mẫu ra khỏi nắp gắng mẫu

Hộp có 2 chọn lựa nguồn sáng thay thế là ánh sáng ban ngày (D65) và ánh sáng đen huỳnh quang trắng (CWF) đáp ứng yêu cầu riêng của từng nhãn hàng.