Dao cắt mẫu định lượng

Dao cắt mẫu định lượng
ỨNG DỤNG

Trọng lượng vải là một thông số quan trọng ảnh hướng đến hẩu hết các tính chất của vải. Phương pháp kiểm tra trọng lượng cần có một thiết bị cắt mẫu với diện tích mẫu cắt chính xác. Dao cắt định lượng cho phép cắt mẫu có kích thước 100cm2 với độ chính xác 1%.

Ngoài ra có các lựa chọn kích thước như 38mm/12cm2, 140mm/154cm2

Nhà sản xuất: Chroder

TIÊU CHUẨN

ISO 12947

EN 12127

 

 

 

 

Mã: ID: 1067 Danh mục: