Bột giặt tiêu chuẩn

Bột giặt tiêu chuẩn
Bột giặt thử nghiệm IEC, ECE, AATCC
ỨNG DỤNG

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tính chính xác của các phương pháp thử nghiệm độ bền cơ lý và bền màu về giặt là bột giặt phải đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại bột giặt tiêu chuẩn quốc tế ISO, AATCC và phù hợp với hầu hết các phương pháp thử nghiệm:

  • Bột giặt ECE không phốt-phát loại A – Không có chất tẩy trắng quang học

(ECE Formulation Non-Phosphate Reference Detergent A – Without Optical Brightener)

  • Bột giặt ECE có phốt-phát loại B – Không có chất tẩy trắng quang học

(ECE Formulation Phosphate Reference Detergent B – Without Optical Brightener)

  • Bột giặt IEC không phốt-phát loại A – Có chất tẩy trắng quang học

(IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent A – With Optical Brightener)

  • Bột giặt IEC có phốt-phát loại B – Có chất tẩy trắng quang học

(IEC Formulation Phosphate Reference Detergent B – With Optical Brightener)

  •  Bột giặt tiêu chuẩn AATCC – có chất tẩy trắng quang học – 24lbs/10.8 kg

(AATCC Reference Detergent with Optical Brightner – 24 lbs/10.8 kg)

  •  Bột giặt tiêu chuẩn AATCC – Không có chất tẩy trắng quang học – 24lbs/10.8 kg

(AATCC Reference Detergent without Optical Brightner – 24lbs/10.8 kg)

Thương hiệu: SDC – UK, AATCC

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại xà bông dùng trong gia đình ở Châu Âu, Mỹ,… như bột giặt Tide, perwoll, persil,…

TIÊU CHUẨN

ISO 6330

AATCC

Mã: ID: 1112 Danh mục: