Bóng đèn cho tủ so màu

Bóng đèn cho tủ so màu
ỨNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp đầy đủ bóng đèn thay thế cho hầu hết các tủ đèn soi màu trong các phòng thí nghiệm: Tủ đèn Verivide CAC 60, CAC 120; Tủ đèn Xrite Judge II, Judge QC, SPL III, SPL QC; Tủ đèn TILO,…

Các nguồn sáng: D65, Cool white, TL84, TL83, U30, U35, UV, A, F,…

Nhà sản xuất: Verivide, Sylvania, GE, Phillips,…

TIÊU CHUẨN

Mã: ID: 1104 Danh mục: