Bảng đánh giá AATCC Viewing Board

Bảng đánh giá AATCC Viewing Board
ỨNG DỤNG

Bảng đánh giá mẫu được sử dụng để đánh giá độ nhăn, độ nhàu và nhiều tính chất của Vải sau khi giặt, sấy.

Bảng đánh giá được sử dụng trong hầu hết các nhà máy nhuộm, may mặc và phòng thí nghiệm soft-line lớn.

Thông số kĩ thuật:

+ Nguồn sáng: Nguồn sáng Cool White (1.2m hoặc 2.4m)

+ Kích thước bảng đánh giá: 1.8 x .8m

+ Độ nghiêng bảng đánh giá: 5°

+ Màu sơn: Grey

+ Người sử dụng có thể tùy chọn đèn Flood Lamp 500W theo tiêu chuẩn AATCC

TIÊU CHUẨN

AATCC 143,…

ISO 15487-2018

Mã: ID: 933 Danh mục: