AATCC 3D Wrinkle Recovery Replicas

AATCC 3D Wrinkle Recovery Replicas
ỨNG DỤNG

Ảnh chuẩn đánh giá độ nhăn của vải được sử dụng cho tiêu chuẩn AATCC TM 128.

Bộ ảnh chuẩn bao gồm 5 tấm ảnh chuẩn bằng nhựa cứng tương ứng với 5 cấp độ.

Thay thế sau 3 năm sử dụng.

Nhà sản xuất: AATCC, Mỹ

TIÊU CHUẨN

AATCC TM 128

Mã: ID: 955 Danh mục: