Flip book element

Thước xám

Thước xám
ỨNG DỤNG

Chúng tôi cung cấp thước xám Greyscale for color change và color staining theo tiêu chuẩn ISO và AATCC

Thương hiệu: SDC – UK, AATCC

TIÊU CHUẨN

ISO

AATCC

 

 

 

 

 

SKU: ID: 1118 Category:
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.